Adnodd Canlyniadau Seiliedig ar Nodau: Nodiadau arweiniad Gymraeg o’r GBO

Mae fersiwn o’r GBO a gyfieithwyd i’r Gymraeg gan Gwelliant Cymru bellach ar gael i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio am ddim o’r fan hon

A version of the GBO translated into Welsh by Improvement Cymru is now available to download and use for free from here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s