Adnodd Canlyniadau Seiliedig ar Nodau: Nodiadau arweiniad Gymraeg o’r GBO

Mae fersiwn o’r GBO a gyfieithwyd i’r Gymraeg gan Gwelliant Cymru bellach ar gael i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio am ddim o’r fan hon

A version of the GBO translated into Welsh by Improvement Cymru is now available to download and use for free from here